Administrarea Sistemelor Informatice și de Comunicații

Cea mai cuprinzătoare gamă de servicii oferită:

  • personal tehnic de specialitate (cel puțin un tehnician, în funcție de complexitatea S.I.C.) prezent zilnic la sediul Dvs. în timpul orelor de program (de exemplu: L-V: 08:00-16:00).
  • evidența și localizarea echipamentelor informatice și intocmirea/actualizarea schemei S.I.C. în funcție de modificările apărute.
  • monitorizarea S.I.C. în vederea funcționării corecte și a protejării acestuia împotriva eventualelor atacuri informatice.
  • asistență tehnică în vederea implementării celor mai bune soluții de protecție a S.I.C. împotriva eventualelor atacuri informatice, a scurgerii de informații, a pierderii datelor.
  • asistență tehnică în vederea implementării unor măsuri pentru optimizarea funcționării S.I.C. (politici de securitate, politici de acces la resusrsele hardware/software, politici de acces la date).
  • asistență tehnică acordată utilizatorilor în vederea utilizării și exploatării corecte a S.I.C.
  • întreținerea și repararea (hardware și/sau software) a echipamentelor informatice: server-e, stații de lucru (desktop-uri, laptop-uri), echipamente de stocare (NAS, SAN), echipamente de printare (imprimante de birou, imprimante de grup, echipamente multifuncționale), echipamente de scanare și de multiplicare (scanner-e, copiatoare), echipamente de comunicație (centrale telefonice și terminale conexe), echipamente active de rețea (router-e, switch-uri, Wi-Fi), echipamente pasive de rețea (prize de date, patchcord-uri), echipamente de protecție (UPS).
  • modernizarea și/sau extinderea sistemului de cablare structurată existent.
  • furnizarea pieselor de schimb și/sau a consumabilelor necesare funcționării S.I.C.
  • furnizarea echipamentelor hardware si a produselor software necesare implementării celor mai bune soluții pentru desfășurarea activității zilnice, pentru protecția S.I.C. împotriva eventualelor atacuri informatice, a scurgerii de informații, a pierderii datelor.